Chứng nhận các tổ chức

Chứng nhận Sản phẩm

By :leaders-tech 689 Views 14/12/2017
Chứng nhận Sản phẩm

Tủ trung tâm báo cháy PW-0500A  P형 수신기 5회로수16-23 P형 수신기 5회로 시각경보장치 수17-9  P형 수신기20회로수16-24 P형 수신기 10회로 수16-25 Transmitter foot 10-27 Indicator light  indication 11-2 Alarm Bell 16-1 Photoelectric Sensors 15-37 Differential spot type detector true basik sense...Đọc Thêm

Sở hữu trí tuệ

By :leaders-tech 643 Views 13/12/2017
Sở hữu trí tuệ

Product registration certificate   Design registration certificate Certificate of evacuation lighting Single alarm type fire detection device registration certificate Waterproof refuge lead line registration certificate Evacuation Indicator Registration Certificate Single smoke fire detector certificate   ...Đọc Thêm