Chứng nhận các tổ chức

Chứng nhận Sản phẩm

By :leaders-tech 464 Views 14/12/2017
Chứng nhận Sản phẩm

Tủ trung tâm báo cháy PW-0500A  P형 수신기 5회로수16-23P형 수신기 5회로 시각경보장치 수17-9 P형 수신기20회로수16-24P형 수신기 10회로 수16-25Transmitter foot 10-27Indicator light  indication 11-2Alarm Bell 16-1Photoelectric Sensors 15-37Differential spot type detector true basik sense...Đọc Thêm

Sở hữu trí tuệ

By :leaders-tech 427 Views 13/12/2017
Sở hữu trí tuệ

Product registration certificate  Design registration certificateCertificate of evacuation lightingSingle alarm type fire detection device registration certificateWaterproof refuge lead line registration certificateEvacuation Indicator Registration CertificateSingle smoke fire detector certificate  ...Đọc Thêm