Chính sách bảo hành

  • Do lỗi ký thuật nhà sản xuất
  • còn nguyên tem cấu kết phần mềm, phần cứng của nhà cung ứng đại lý và nhà sản xuất
  • Phiếu bảo hành còn thời hạn
  • Không tự ý sửa chữa khi phát hiện ra đó là lỗi nhà sản xuất
  • Các điều kiện tác động do sử dụng hoặc lắp đặt sai hướng dẫn cattalog dẫn đến hư hỏng cháy nổ thì không đươc bảo hành