Đèn dẫn hướng thoát hiểm Leaders Tech LTE-2200A 1 mặt loại Led